piątek, 12 sierpnia 2011

Historia sztuki - studia magisterskie UAM

Jak się dzisiaj dowiedziałem, część studentów nie trafiła na stronę Instytutu Historii Sztuki UAM w trakcie poszukiwania informacji o rekrutacji na studia magisterskie z historii sztuki (czyli studia 2-letnie studia II stopnia).
Tak więc uzupełniając to, co jest na tych stronach na temat rekrutacji, wykorzystam też "niecnie" swojego bloga jako kolejne miejsce, gdzie te informacje zawrę. Niemniej pamiętajcie, że wiążące są te dane, które wynikają z treści uchwał i zarządzeń uniwersyteckich, a ten blog ma tylko charakter informacyjny...

Zatem w żołnierskim skrócie:

Studia stacjonarne magisterskie 2-letnie - historia sztuki
Sekretarz Komisji pełni dyżury w pokoju 314 w Collegium Novum (ul. Niepodległości 4, III piętro) w sierpniu w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 16.30 do 19.30 (tel.: (61) 829-37-29).
We wrześniu dyżury odbywać się będą codziennie (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem środy).
Przyjęcie na studia II stopnia odbywa się w następujących etapach:
- rejestracja w systemie rekrutacyjnym na stronie: https://rejestracja.amu.edu.pl/, połączona z m.in. podaniem danych osobowych kandydata oraz wybranego kierunku,
- uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (jeżeli system nie zaksięguje wpłaty, wówczas wskazanym jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty do Komisji celem prawidłowego jej przypisania do kierunku),
- dostarczenie do dnia 9 września kompletu dokumentów, w skład których wchodzą indywidualny formularz kandydata, dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 fotografie kolorowe, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata, a także świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości: listę dokumentów dokładnie określa par. 4 ust. 1 zarządzenia Rektora UAM nr 240/2010/2011, dostępne tutaj: http://pracownicy.amu.edu.pl/dokumenty-uam/zarzadzenia-rektora/2011/zarzadzenie-nr-24020102011),
- pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 12-13 września,
- zamknięcie postępowania rekrutacyjnego przez Dział Nauczania.
W razie jakichkolwiek wątpliwości kandydaci zarejestrowani mogą zadawać pytania Komisji przez system rekrutacyjny, zaś do Państwa dyspozycji pozostaje Sekretarz Komisji - mgr Georgi Gruew, tel.: 502-351-575, e-mail: georgi.gruew@gmail.com.

Pozdrówki dla wszystkich kandydatów i kandydatek i pamiętajcie zaglądać na strony Wydziału Historycznego: http://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/index.html oraz instytutowe "Aktualności": http://arthist.amu.edu.pl/category/show/id/1